Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2019. ::: Vol.70 No. 05

    Hamad A. Kasasbeh
    Marwan Alzoub

UTJECAJ FINANCIRANJA DEFICITA NA EKONOMSKU STABILNOST: SLUČAJ JORDANA

https://doi.org/10.32910/ep.70.5.2

Izvorni znanstveni članak

U ovom se radu ispituje utjecaj financiranja deficita na ekonomsku stabilnost u Jordanu u razdoblju od 2005. do 2017. godine, temeljem tromjesečnih podataka, korištenjem vektorskog modela korekcije pogreške (VECM) nakon sezonskog prilagođavanja varijabli. Ovaj je rad jedinstven jer je prvi takve vrste koji se bavi pitanjem stabilnosti u Jordanu. Rad pruža empirijske dokaze da vanjsko zaduživanje (EBDT) i financiranje domaćih banaka (BANK) negativno utječu na ekonomsku stabilnost u Jordanu. Učinak banke posljedica je istiskivanja privatnog sektora. Negativni utjecaj vanjskog zaduživanja utječe na trenutačno visoku razinu nepodmirenog javnog duga od 98 posto BDP-a. Javni dug uglavnom se usmjerava na financiranje tekućih rashoda na teret kapitalnih rashoda, što ima minimalan utjecaj na rast. Učinak kamatnih stopa (REPO) u skladu je s teorijom financija jer veće stope dovode do nižeg rasta. Nebankarsko financiranje (NonBank), iako nije statistički značajno, pokazuje pravi predznak, jer ima pozitivan učinak. Buduća istraživanja mogu proširiti ovaj rad uključivanjem ostalih makroekonomskih varijabli poput deficita tekućeg računa, novčane mase i izravnih stranih ulaganja.

proračunski deficit; istiskivanje; javni izdaci; vektorski model korekcije pogreške

Puni tekst: engleski, pdf (430 KB)