Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2019. ::: Vol.70 No. 04

    Ivana Štulec

POJAM I VRSTE BAZNOG RIZIKA NA TRŽIŠTU VREMENSKIH IZVEDENICA

https://doi.org/10.32910/ep.70.4.4

Pregledni rad

Vremenske izvedenice iako prisutne na tržištu već više od 20 godina, i dalje predstavljaju nedovoljno istraženo područje u znanstvenoj literaturi, posebice domaćoj. Kao instrumenti zaštite od vremenskog rizika koriste se s ciljem smanjenja volatilnosti odnosno neizvjesnosti budućih novčanih tokova. Uz mnoge prednosti pred alternativnim načinima zaštite od vremenskog rizika, vremenske izvedenice karakterizira značajan bazni rizik koji dokazano smanjuje njihovu učinkovitost i tako ograničava njihovu širu primjenu. Bazni rizik na tržištu vremenskih izvedenica specifičan je i kompleksan. Kako se ne suočavaju svi korisnici vremenskih izvedenica s istom vrstom baznog rizika potrebno je detaljno razumijevanje ovog problema kako bi se kreiralo adekvatno rješenje za upravljanje vremenskim i baznim rizikom. Svrha rada jest detaljno objasniti pojam i vrste baznog rizika na tržištu vremenskih izvedenica, kako i zašto do njega dolazi, njegov utjecaj na učinkovitost vremenskih izvedenica i kako ga minimizirati. Pri tome su korištene sljedeće znanstvene metode: metoda analize, klasifikacije i deskripcije, kombinirana metoda slaganja i razlika, metoda popratnih (zajedničkih) promjena, komparativna metoda, te metode konkretizacije, sinteze i generalizacije. Vrijednost rada ogleda se u sveobuhvatnom pregledu vrsta baznih rizika kojima su korisnici vremenskih izvedenica izloženi i mogućim načinima upravljanja pojedinim vrstama baznih rizika. Znanstveni doprinos rada sastoji se u jedinstvenom zaključku glede utjecaja baznog rizika na učinkovitost vremenskih izvedenica u zaštiti od vremenskog rizika, neovisno o djelatnosti u kojoj se primjenjuju, donesenom temeljem pregleda brojnih istraživačkih radova.

vremenski rizik; vremenske izvedenice; bazni rizik; učinkovitost hedginga

Puni tekst: hrvatski, pdf (349 KB)