Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2019. ::: Vol.70 No. 04

    Vladimir Đurišić
    Sunčica Rogić
    Andrija Đurović
    Milena Radonjić

UTJECAJ MAKROEKONOMSKIH FAKTORA NA CIJENE NEKRETNINA: DOKAZI IZ CRNE GORE

https://doi.org/10.32910/ep.70.4.2

Prethodno priopćenje

Tržište nekretnina, kao jedan od najvolatilnijih gospodarskih sektora, za mnoge je autore ključna tema istraživanja. Ipak, bez obzira na značaj ove teme, nijedno istraživanje nije provedeno da bi se ocijenili faktori koji utječu na cijenu nekretnina u Crnoj Gori. Stoga je cilj ove studije razjasniti može li se trend cijena nekretnina u Crnoj Gori objasniti makroekonomskim fundamentima kao što su BDP, stopa infl acije, kamatne stope na stambene kredite, stambeni krediti, stopa nezaposlenosti, prosjek neto plaće, defi cit tekućeg računa i građevinske aktivnosti te odrediti koja je od njih najvažnija u objašnjavanju kretanja cijena za ovo tržište. Primijenjena metodologija temelji se na model averaging tehnici koja se nije koristila u prethodnim istraživanjima na ovu temu; to omogućuje da se istraživanje usredotoči na relevantne rezultate unatoč kratkim vremenskim serijama i velikom broju neovisnih varijabli. Dobiveni rezultati ukazuju na činjenicu da kretanja cijena nekretnina najbolje opisuju i najviše se podudaraju s BDP-om. Osim BDP-a, neto plaće, stopa nezaposlenosti kao i stambeni krediti i njihove kamatne stope pokazali su se značajnim kao varijable koje određuju kretanja cijena na tržištu nekretnina.

determinante cijena nekretnina; makroekonomski faktori; tržište nekretnina; model averaging tehnika

Puni tekst: engleski, pdf (279 KB)