Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2019. ::: Vol.70 No. 04

    Marija Logarušić
    Irena Raguž Krištić

ODREDNICE NEZAPOSLENOSTI U EUROPSKOJ UNIJI

https://doi.org/10.32910/ep.70.4.1

Prethodno priopćenje

Nezaposlenost kao jedan od važnih ekonomskih problema zaokuplja pažnju brojnih istraživača, posebice od globalne financijske krize koja je uzrokovala visoke i trajne stope nezaposlenosti u Europskoj uniji (EU). Cilj ovoga rada je utvrditi značajne makroekonomske odrednice nezaposlenosti u EU. U tu svrhu u radu je provedena dinamička panel analiza za svih 28 članica EU u razdoblju od 1995. do 2016. godine. Sveobuhvatnošću provedene analize utemeljene na ekonomskoj teoriji, koja uključuje svih 28 zemalja članica EU kroz do sada najduži promatrani period promatranja, ispitivanje homogenosti odrednica unutar EU te odrednice nezaposlenosti mladih, ovim radom se doprinosi postojećoj literaturi. Analizom je potvrđena značajnost jaza proizvodnje, investicija, realne dugoročne kamatne stope, infl acije i nezaposlenosti u prethodnom razdoblju kao odrednica nezaposlenosti u čitavoj EU, pri čemu su samo realna kamatna stopa i nezaposlenost iz prethodnog razdoblja robusne u svim modelima. Odrednice nezaposlenosti u starim i novim zemljama članicama pokazale su se relativno homogenima. Stopa rasta proizvodnje ima značajan negativan učinak samo na nezaposlenost mladih. Veza jaza nezaposlenosti i jaza proizvodnje dodatno je istražena statičkom panel analizom te se zaključuje kako je Okunov zakon u EU valjan, odnosno postoji negativna veza između jaza nezaposlenosti i jaza proizvodnje.

nezaposlenost, Okunov zakon, dinamički panel

Puni tekst: hrvatski, pdf (377 KB)