Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Svibanj 2019. ::: Vol.70 No. 03

    Ondřej Kročil
    Miroslav Dopita
    Richard Pospíšil

INTEGRACIJSKO SOCIJALNO PODUZEĆA KAO ALAT POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

https://doi.org/10.32910/ep.70.3.10

Prethodno priopćenje

Politika zapošljavanja kao dio socijalne politike države ima dva osnovna cilja - postizanje pune zaposlenosti i zaštitu od nezaposlenosti. Postoje mnoge skupine ljudi koje su vrlo osjetljive na nezaposlenost na tržištu rada. Za ove ljude, posebno je korisno postojanje takozvanih integracijskih socijalnih poduzeća, koja im mogu ponuditi mogućnost zapošljavanja. Ako država potpomaže integracijska socijalna poduzeća, možemo govoriti o aktivnoj politici zapošljavanja. Cilj ovog istraživanja je utvrditi zastupljenost integracijskih socijalnih poduzeća u odabranoj regiji u Republici Češkoj i procijeniti njihov potencijal u kontekstu državne politike zapošljavanja. Iako zakonski uvjeti za socijalna poduzeća još nisu razvijeni u Republici Češkoj, istraživanje pokazuje da socijalna poduzeća imaju potencijal postati korisnim alatom aktivne politike zapošljavanja. Utvrđeno je da su ciljna skupina analiziranih socijalnih poduzeća uglavnom osobe s invaliditetom, koje mogu imati problem s pronalaskom posla u trenutnim okolnostima na tržištu rada u Republici Češkoj. Bez doprinosa analiziranih socijalnih poduzeća, višak ponude nad potražnjom za radnom snagom osoba s invaliditetom povećao bi se za dodatnih 7,37 posto.

integracijsko socijalno poduzeće; osobe s invaliditetom; politika zapošljavanja

Puni tekst: engleski, pdf (252 KB)