Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Svibanj 2019. ::: Vol.70 No. 03

    Edo Rajh

MJERNA LJESTVICA ZA MJERENJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI ZEMLJE PORIJEKLA

https://doi.org/10.32910/ep.70.3.8

Prethodno priopćenje

Tržišna vrijednost zemlje porijekla je agregatni koncept koji kombinira dva zasebna teorijska koncepta – tržišnu vrijednost marke i zemlju porijekla. Cilj rada je razviti i testirati mjernu ljestvicu za mjerenje tržišne vrijednosti zemlje porijekla. U radu je analizirana psihometrijska adekvatnost mjerne ljestvice te je procijenjena njezina pouzdanost, konvergentna i diskriminantna valjanost, te dimenzionalnost. Podaci su analizirani izračunom Cronbachovog alfa koeficijenta te eksplorativnom i konfirmativnom faktorskom analizom. Rezultati istraživanja upućuju na zaključak da mjerna ljestvica posjeduje zadovoljavajuće psihometrijske karakteristike. Razvijena mjerna ljestvica posjeduje svojstva pouzdanosti, konvergentne i diskriminantne valjanosti, a dimenzionalnost ljestvice je u skladu s konceptualiziranom dimenzionalnošću.

tržišna vrijednost marke; zemlja porijekla; tržišna vrijednost zemlje porijekla

Puni tekst: hrvatski, pdf (172 KB)