Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Svibanj 2019. ::: Vol.70 No. 03

    Mateja Brozović
    Sanja Sever Mališ
    Ana Novak

UJEDNAČENOST I SLOŽENOST RAČUNOVODSTVENE TERMINOLOGIJE U HRVATSKOM SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA

https://doi.org/10.32910/ep.70.3.7

Izvorni znanstveni članak

Najvažnija uloga jezika je obično olakšati komunikaciju, što često predstavlja izazov ako je upotrijebljena terminologija nedosljedna, složena ili nerazumljiva. Takvi problemi mogu posebno biti izraženi u slučaju specifičnog jezika koji je karakterističan za određenu profesiju, pogotovo u slučaju kad se zahtijeva komunikacija s osobama koje ne pripadaju toj profesiji. Sukladno pregledu literature, može se doći do zaključka da se računovodstvena terminologija ponekad smatra složenom ili neshvatljivom, primarno zbog čestih promjena ili varijacija korištenih računovodstvenih termina. Budući da je uočen nedostatak sličnih istraživanja u području visokog obrazovanja, provedeno je istraživanje s ciljem analize računovodstvene terminologije koja se koristi u institucijama višeg i visokog obrazovanja u Hrvatskoj. U analizi su korišteni sekundarni i primarni podaci. Sekundarni podaci obuhvaćali su nastavne planove i programe računovodstvenih kolegija institucija višeg i visokog obrazovanja iz uzorka, koji su analizirni kako bi se istražila ujednačenost korištene računovodstvene terminologije. Osim toga, istraživanje je dopunjeno prikupljanjem primarnih podataka pomoću upitnika o stavovima studenata vezano uz složenost računovodstvene terminologije. Analiza termina korištenih u nastavnim planovima i programima dovela je do zaključka da obuhvaćeni računovodstveni kolegiji u većini slučajeva nisu usklađeni po pitanju računovodstvene terminologije. Međutim, takvi rezultati su očekivani zahvaljujući rezultatima prijašnjih istraživanja, koja su pokazala da isto vrijedi i za regulatorni računovodstveni okvir u Hrvatskoj, zbog čega se može zaključiti da korištenje različitih računovodstvenih sinonima tijekom obrazovanja zapravo može biti korisno za studente. Što se tiče stavova studenata o računovodstvenoj terminologiji, pokazalo se da se studenti koji su sudjelovali u istraživanju uglavnom slažu da računovodstveni kolegiji često koriste različite sinonime za isti pojam. Iako im to djeluje zbunjujuće, svjesni su i da je upotreba višestrukih sinonima tijekom nastave korisna jer služi kao priprema za praksu. S druge strane, uglavnom se ne slažu s tvrdnjom da je računovodstvena terminologija presložena ili nerazumljiva, za što se pokazalo da u određenoj mjeri ovisi o njihovim pojedinačnim obilježjima, kao što su vrsta upisanog studija, godina studija, broj odslušanih računovodstvenih kolegija, vrsta pohađane srednje škole te radno iskustvo. Ovo istraživanje nadopunjuje prethodna istraživanja provedena u Hrvatskoj u drugim područjima gdje je prisutna računovodstvena terminologija, kao što su zakonodavstvo ili poslovna praksa, što je glavni znanstveni doprinos rada. Što se tiče praktičnih implikacija, rezultati istraživanja mogu poslužiti kao indikator osobama u obrazovnom sustavu i regulatorima, budući da je potencijalni problem nedosljednosti i složenosti računovodstvene terminologije u nastavnim planovima i programima direktna posljedica nedosljednosti i složenosti računovodstvene terminologije u računovodstvenoj regulativi.

računovodstvena terminologija; institucije višeg i visokog obrazovanja; nastavni planovi i programi računovodstvenih kolegija; usklađenost; sinonimi

Puni tekst: engleski, pdf (301 KB)