Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Svibanj 2019. ::: Vol.70 No. 03

    Aymen Hraiba
    Mehmed Ganić
    Azra Branković

UTJEČE LI ARAPSKO PROLJEĆE NA ODLJEV IZRAVNIH STRANIH ULAGANJA? EMPIRIJSKI DOKAZI IZ ZEMALJA BLISKOG ISTOKA I SJEVERNE AFRIKE

https://doi.org/10.32910/ep.70.3.3

Izvorni znanstveni članak

Cilj rada je empirijski istražiti utjecaj Arapskog proljeća na odljev izravnih stranih ulaganja u dvanaest odabranih zemalja u regiji sjeverne Afrike (Alžir, Tunis, Maroko, Libija, Egipat i Mauritanija) i u regiji Bliskog istoka (Bahrein, Kuvajt, Oman, Libanon, Jordan i Ujedinjeni Arapski Emirati). U radu se koriste panel podaci kako bi se vremenska serija između 2000. i 2016. iskoristila za utvrđivanje odnosa između inozemnih izravnih stranih ulaganja i njegovih odrednica (veličina tržišta, otvorenost trgovine, učinkovitost vlade, inflacija i tri dummy varijable povezane s Arapskim proljećem). Rezultati su pokazali da je utjecaj procjene Arapskog proljeća negativno povezan s odljevima stranih ulaganja u zemljama koje su svjedočile Arapskom proljeću. To znači da sukobi i nestabilnost negativno utječu na odljeve izravnih stranih ulaganja. Rezultati ovog istraživanja otkrivaju da su zemlje koje su izravno pogođene Arapskim proljećem (regija sjeverne Afrike) doživjele veći pad u odljevu izravnih stranih ulaganja nego zemlje koje su bile indirektno pogođene (regija Bliski istok). Kada je uzorak ograničen na sjevernu Afriku, utvrdilo se kako na odljeve izravnih stranih ulaganja može utjecati učinak poslije-arapskog proljeća, dok nema statistički značajnog utjecaja u regiji Bliski istok. Stoga, istraživanje otkriva kako su odljevi izravnih stranih ulaganja u sjevernoafričkim zemljama više određeni učincima Arapskog proljeća nego u zemljama Bliskog istoka.

odljevi izravnih stranih ulaganja; Arapsko proljeće; Bliski istok i sjeverna Afrika; analiza panel podataka

Puni tekst: engleski, pdf (315 KB)