Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2019. ::: Vol.70 No. 02

    Caner Demir

JAVNO, PRIVATNO ILI SVEUČILIŠTE?: UČINKOVITOST ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U DRŽAVAMA OECD-a

https://doi.org/10.32910/ep.70.2.6

Prethodno priopćenje

Cilj ovog rada je istražiti diferencijalne utjecaje ulaganja u istraživanje i razvoj u sektorima gospodarstva, vlade i visokog obrazovanja na inovacije u zemljama OECD-a. Iako poslovni sektor ima najveći udio u području istraživanja i razvoja zbog profitnih interesa, također postoje i napori javnog sektora i visokog obrazovanja. S druge strane, ekonomska literatura desetljećima sumnja u učinkovitost javnog sektora. Istraživanje se bavi izradom panel analize podataka koja obuhvaća 18 zemalja OECD-a tijekom razdoblja od 1981. do 2016. godine i ima za cilj ispitati odvojene učinke ovih sektorskih izdataka za istraživanje i razvoj na inovacijske performanse. Budući da je većina postojeće literature uglavnom usmjerena na odnos istraživanja i razvoja i BDP-a, ova studija ima za cilj pridonijeti relativno neistraženoj temi. Kako bi se dobili čvrsti nalazi, korištena su recentna ekonometrijska testiranja i procjene. Prethodne studije u postojećoj literaturi ignorirale su mogućnost problema međusektorske ovisnosti u uzorcima zemlje. Zanemarivanje ovog problema može dovesti do pristranih i nedosljednih rezultata. Ova studija polazi od pretpostavke o međusektorskoj ovisnosti između odabranih zemalja i analizira robusnost svakog testa i procjenitelja putem recentnih ekonometrijskih tehnika. Rezultati otkrivaju prvo kako postoji kointegracijski odnos između broja domaćih patenata (inovacija) i ostalih triju pokazatelja istraživanja i razvoja. Drugo, dugoročni rezultati procjene ukazuju na to da povećanje izdataka za istraživanje i razvoj u poslovnom sektoru značajno povećava inovacije, dok ne postoje statistički značajni dokazi o utjecaju izdataka za istraživanje i razvoj od strane vlade i sektora visokog obrazovanja. Rezultati ukazuju kako se napori vlade i sektora visokog obrazovanja vezano uz istraživanje i razvoj ne mogu pretvoriti u inovacije i ne doprinose mehanizmu prelijevanja znanja.

istraživanje i razvoj; inovacije; OECD; panel analiza

Puni tekst: engleski, pdf (388 KB)