Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2019. ::: Vol.70 No. 02

    Nikolina Posarić
    Karolina Kokot
    Marina Klačmer Čalopa

ANALIZA ZASTUPLJENOSTI ŽENA NA UPRAVLJAČKIM POZICIJAMA U HRVATSKIM PODUZEĆIMA I NJIHOV UTJECAJ NA USPJEŠNOST POSLOVANJA

https://doi.org/10.32910/ep.70.2.5

Prethodno priopćenje

O radu nadzornog odbora i uprave u kontinentalnom modelu korporacijskog upravljanja, odnosno upravnom odboru u američkom modelu, ovisi uspješnost poslovanja poduzeća. Stoga je sastav takvih odbora ključan te se na tu temu provode istraživanja s ciljem utvrđivanja optimalnog sastava. Spolna raznolikost spomenutih odbora u zadnje vrijeme dobiva sve veći značaj, ne samo zbog istraživanja kojima se dokazuje da je članstvo žena u takvim odborima pozitivno za uspješnost poslovanja poduzeća, već i zbog zakonskih zahtjeva, kojima se želi postaviti minimalna granica uz broj žena u takvim odborima. U ovom radu analizira se zastupljenost žena na upravljačkim pozicijama u hrvatskim poduzećima te istražuje utjecaj spolne raznolikosti u upravama i nadzornim odborima na uspješnost poslovanja poduzeća. Provedeno je istraživanje na uzorku od 400 najvećih hrvatskih poduzeća. Rezultati pokazuju mali postotak žena u upravama i nadzornim odborima hrvatskih poduzeća te kako se ne može sa sigurnošću tvrditi da spolna raznolikost u upravama i nadzornim odborima doprinosi uspješnosti poduzeća. Ipak, vidi se utjecaj spolne raznolikosti u nadzornim odborima na uspješnost poduzeća, što bi moglo biti predmet daljnjih istraživanja.

upravljačke pozicije; uspješnost poslovanja; nadzorni odbor; uprava; upravni odbor

Puni tekst: hrvatski, pdf (264 KB)