Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2019. ::: Vol.70 No. 02

    Katarina Ott
    Velibor Mačkić
    Mihaela Bronić
    Branko Stanić

ODREDNICE DOBROVOLJNE TRANSPARENTNOSTI PRORAČUNA LOKALNIH JEDINICA: PRIMJER HRVATSKE

https://doi.org/10.32910/ep.70.2.1

Izvorni znanstveni članak

Rad analizira odrednice dobrovoljne transparentnosti proračuna lokalnih jedinica (OLBT) u Hrvatskoj. Premda proračunska transparentnost predstavlja preduvjet participaciji građana i poboljšavanja ishoda u javnom sektoru, rezultati istraživanja su nejasni i neuvjerljivi, gotovo nepostojeći za post-socijalističke, fiskalno centralizirane države. Doprinos rada je primjena modela agenta i principala te teorije legitimnosti na primjeru jedne takve zemlje. Primjenom nelinearne panel analize na uzorku od 128 gradova i 428 općina u razdoblju od 2015. do 2017. godine utvrđeno je da lokalne jedinice s većim dohotkom po stanovniku, brojem stanovnika, boljim pristupom internetu, većim administrativnim i fi skalnim kapacitetom dobrovoljno objavljuju više proračunskih dokumenata. Preporuke ukazuju na potrebu reforme teritorijalnog i fiskalnog ustroja države, promicanja dobrih praksi proračunske transparentnosti u manje razvijenim gradovima i općinama te educiranja građana o proračunu. Glavno o graničenje istraživanja jest odsustvo kvalitativne analize dokumenata.

proračunska transparentnost; panel analiza; probit; Hrvatska; lokalne jedinice; politička ekonomija

Puni tekst: engleski, pdf (399 KB)