Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2019. ::: Vol.70 No. 01

    Matija Ploh

OCJENA RAZVITKA BANKOVNIH OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

https://doi.org/10.32910/ep.70.1.6

Stručni rad

Cilj ovog rada je usporediti i ocijeniti razvijenost bankovnih osiguranja, kao modela suradnje banaka i osiguravajućih društava u distribuciji proizvoda osiguranja putem banaka, u izabranim europskim državama i u Republici Hrvatskoj. Uz navedeno, u radu se prikazuju teorijske značajke bankovnih osiguranja te navode prednosti i nedostaci bankovnih osiguranja. Za razliku od razvijenih europskih država, gdje životna osiguranja distribuirana putem bankovnih osiguranja čine preko 60 % udjela u zaračunatoj premiji životnih osiguranja, na hrvatskom tržištu taj udjel iznosi oko 36 % iz čega se zaključuje kako je tržište bankovnih osiguranja u Republici Hrvatskoj još uvijek nerazvijeno te ima veliki potencijal daljnjeg rasta. Usporedbom zaračunate premije zaključuje se kako se bankovno osiguranje brže razvija u području životnih osiguranja, a sporije u području neživotnih osiguranja. To je u skladu s trendom i strukturom u ostalim razvijenim europskim zemljama.

banke; osiguravajuća društva; bankovno osiguranje; Republika Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (265 KB)