Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2019. ::: Vol.70 No. 01

    Đuro Benić
    Marija Benić Penava

EKONOMSKA MISAO U ANTIČKOM RIMU

https://doi.org/10.32910/ep.70.1.5

Pregledni rad

Za razliku od antičke Grčke, u antičkom Rimu nije bila razvijena ekonomska misao. Većina ekonomskih pitanja kojim su se bavili pisci i mislioci bila su iz područja poljoprivrede. U antičkom Rimu velika su dostignuća ostvarena na području prava koje je dalo početnu osnovu za dalji razvoj ekonomske misli i analize. U radu se analiziraju neki izravni utjecaji Zakonika XII ploča (Leges duodecim tabularum) na gospodarstvo, te se analiziraju doprinosi osam pisaca i mislioca u razmatranju ekonomskih pitanja: Marka Porcija Katona Starijeg, Tiberija i Gaja Grakho, Marka Terencija Varona, Lucije Junija Moderata Kolumele, Tita Lukrecija Kara, Marka Tulija Cicerona i Lucije Aneja Seneke.

ekonomska misao; pravo; patricij; plebejac, rob; gospodarstvo; poljoprivreda

Puni tekst: hrvatski, pdf (335 KB)