Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2019. ::: Vol.70 No. 01

    Nicholas M. Odhiambo

POTROŠNJA ENERGIJE I FINANCIJSKI RAZVOJ U JUŽNOJ AFRICI: EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE

https://doi.org/10.32910/ep.70.1.3

Prethodno priopćenje

Ovaj rad istražuje dinamički odnos između potrošnje energije i financijskog razvoja u Južnoj Africi u razdoblju od 1980. do 2013. godine. Kako bi se izbjegla pristranost varijabli, istraživanje uključuje ekonomski rast kao diskontinuiranu varijablu između financijskog razvoja i potrošnje energije. Za razliku od prethodnih istraživanja, ovo istraživanje koristi tri supstituta za financijski razvoj: i) domaći kredit privatnom sektoru kao postotak BDP-a kao supstitut za dubinu financijskih institucija; ii) bankovni krediti bankovnim depozitima kao supstitut za stabilnost financijskih institucija; i iii) širenje kreditnih depozita banaka kao supstitut za učinkovitost financijskih institucija. Koristeći ARDL pristup testiranja granica kointegracije i Grangerov test uzročnosti, rezultati istraživanje pokazuju da postoji izrazito dugoročan jednosmjerni uzročni tok od financijskog razvoja do potrošnje energije u Južnoj Africi. To se potvrđuje bez obzira koji je pokazatelj korišten za mjerenje razine financijskog razvoja. Istraživanje također pokazuje da postoji dugoročna jednosmjerna kauzalnost od ekonomskog rasta do potrošnje energije i jednosmjerna kauzalnost od ekonomskog rasta do financijskog razvoja kada se raspon kamatnih stopa na depozite banaka koristi kao supstitut za financijski razvoj. To, dakle, implicira da je potrošnja energije u Južnoj Africi u velikoj mjeri potaknuta dugoročnim financijskim razvojem uslijed gospodarskog rasta.

financijski razvoj; potrošnja energije; Južna Afrika; ARDL pristup

Puni tekst: engleski, pdf (792 KB)