Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2019. ::: Vol.70 No. 01

    Ayman Abdalmajeed Alsmadi
    Mohammad Salem Oudat

UTJECAJ IZRAVNIH STRANIH INVESTICIJA NA FINANCIJSKI RAZVOJ: EMPIRIJSKI DOKAZ IZ BAHREINA

https://doi.org/10.32910/ep.70.1.2

Prethodno priopćenje

Cilj je ovog rada analizirati odnos izravnih stranih ulaganja i financijskog razvoja u Bahreinu. Procjena učinaka na financijski razvoj provedena je za razdoblje od 1978. do 2015. godine, koja obuhvaća političke sukobe koji su se nedavno dogodili na području Bliskog istoka (Arapsko proljeće). S druge strane, rad je nastojao ispitati uzročni odnos između izravnih stranih ulaganja i financijskog razvoja. Rad empirijski istražuje kratkotrajni i dugoročni odnos ravnoteže između varijabli primjenom kointegracijskog i ARDL pristupa. Grangerov test uzročnosti primijenjen je kako bi se otkrio uzročni odnos. Rezultati pokazuju da postoji značajan pozitivan odnos između izravnih stranih ulaganja i financijskog razvoja u kratkom i dugom roku, ali značajan negativan odnos između Arapskog proljeća i financijskog razvoja. Međutim, rezultati također upućuju na dvosmjerni uzročni odnos između izravnih stranih ulaganja i financijskog razvoja.

Izravna strana ulaganja; financijski razvoj; domaći krediti; Bahrein; uzročni odnos

Puni tekst: engleski, pdf (338 KB)