Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2019. ::: Vol.70 No. 01

    Dubravko Murgić
    Majda Rijavec
    Dubravka Miljković

INICIJALNA VALIDACIJA SKRAĆENOG UPITNIKA PSIHOLOŠKOG KAPITALA (UPK-12) NA HRVATSKOM UZORKU

https://doi.org/10.32910/ep.70.1.1

Izvorni znanstveni članak

Psihološki kapital (PsiKap) relativno je novi konstrukt koji se definira kao pozitivno psihološko stanje razvoja pojedinca, a uključuje četiri pozitivne psihološke komponente: samoefikasnost, optimizam, nadu i psihološku otpornost. Brojna istraživanja pokazala su njegovu povezanost s mnogim pozitivnim organizacijskim ishodima. U Hrvatskoj do danas nije provedeno nijedno istraživanje pouzdanosti i valjanosti postojećih instrumenta za mjerenje PsiKapa. Stoga je cilj ovog rada bio ispitati pouzdanost i valjanost skraćenog Upitnika PsiKapa s 12 čestica (UPK-12). U istraživanju su sudjelovala 304 zaposlenika različitog roda, dobi i pozicije u jednoj organizaciji. Konfirmatornom faktorskom analizom potvrđeno je postojanje jednog zajedničkog faktora višeg reda koji je nadređen i predstavlja četiri navedene pod-dimenzije. Unutarnja je pouzdanost skale zadovoljavajuća. Potvrđena je pozitivna povezanost između PsiKapa i poslovnog i životnog zadovoljstva, a rukovoditelji su pokazali višu razinu PsiKapa od zaposlenika. Dobiveni rezultati ukazuju da skraćena verzija upitnika PsiKapa pokazuje zadovoljavajuću pouzdanost i valjanost.

psihološki kapital (PsiKap); samoefikasnost; optimizam; nada; psihološka otpornost; psihometrijska validacija; Upitnik psihološkog kapitala s 12 čestica (UPK-12)

Puni tekst: hrvatski, pdf (318 KB)