Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2018. ::: Vol.69 No. 06

    Boško Šego
    Tihana Škrinjarić

KVANTITATIVNA ISTRAŽIVANJA ZAGREBAČKE BURZE - PREGLED ISTRAŽIVANJA OD OSNUTKA DO 2018. GODINE

https://doi.org/10.32910/ep.69.6.3

Pregledni rad

U ovome radu sažimaju se rezultati većine kvantitativnih istraživanja Zagrebačke burze od njenog osnutka do danas. Svrha rada jest sistematizacija postojećih relevantnih istraživanja tržišta dionica po prvi puta u Hrvatskoj. Pregledom što većeg broja analiza, izvršena je osnovna klasifikacija u devet osnovnih skupina radova. Kriteriji podjele sastojali su se od pitanja i ciljeva koji su se u istraživanjima htjeli postići, kao i od primjenjivanih metodologija istraživanja. Na osnovi pregleda literature, zaključuje se kako se u posljednjih desetak godina povećava interes za istraživanjem hrvatskog tržišta dionica, ali postoje još brojne mogućnosti istraživanja, navedene uz svaku skupinu posebno. Znanstveni doprinos rada se osim u sistematizaciji prethodnih istraživanja nalazi u preporukama za buduća istraživanja glede otvorenih pitanja na Zagrebačkoj burzi.

tržište dionica; empirijska istraživanja; volatilnost teorija portfelja; prinosi.

Puni tekst: hrvatski, pdf (1 MB)