Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2018. ::: Vol.69 No. 05

    Ondřej Kročil
    Richard Pospíšil

SVEOBUHVATNO MJERENJE UČINAKA SOCIJALNOG PODUZEĆA

https://doi.org/10.32910/ep.69.5.6

Pregledni rad

Teorija financijskog upravljanja nudi brojne metode koje se koriste u praksi, a koje služe kao osnova za donošenje odluka o ulaganju te kao povratna informacija o učinkovitosti i učincima investicijskih odluka. Većina tih metoda prikladna je uglavnom za financijsko upravljanje poduzećem čiji je glavni cilj maksimiziranje tržišne vrijednosti ili maksimiziranje profita. Ali važni elementi današnjeg gospodarstva jesu i poduzeća koja imaju viši cilj od dobiti. U zemljama Europske unije tu ulogu igraju socijalna poduzeća u obliku profitnih ili neprofitnih organizacija koje često dobivaju potporu iz javnog proračuna. Bez sumnje, socijalna poduzeća u cjelini mogu se promatrati kao tzv. društveno ulaganje. Mjerenje realnog utjecaja ove vrste ulaganja važno je ne samo za socijalna poduzeća, već i za javna tijela i zahtijeva primjenu različitih metoda. Istraživački cilj ovoga članka je predložiti niz metoda kojima se učinkovito i cjelovito mogu mjeriti doprinosi socijalnog poduzeća od strane socijalnog poduzetnika ili javnih tijela.

socijalno poduzeće; utjecaj; mjerenje; socijalni ROI; LM; uravnotežena tablica rezultata

Puni tekst: engleski, pdf (217 KB)