Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2018. ::: Vol.69 No. 05

    Ana Gardašević

ZAPOSLENOST I INOZEMNA IZRAVNA ULAGANJA: ISKUSTVO CRNE GORE

https://doi.org/10.32910/ep.69.5.4

Izvorni znanstveni članak

Cilj ovog rada je ispitivanje i bolje razumijevanje utjecaja inozemnih izravnih ulaganja na zaposlenost u Crnoj Gori u vremenskom razdoblju od 2005. - 2017. godine. Za potrebe istraživanja korišteni su kvartalni podaci vremenskih serija, dobiveni od Centralne banke Crne Gore, Monstata i Zavoda za zapošljavanje. U cilju testiranja stacionarnosti vremenskih serija, korišteni su testovi jediničnih korjenova, Dickey-Fuller test (ADF) i Perronov test, dok se ispitivanje utjecaja inozemnih izravnih ulaganja na zaposlenost provelo regresijskom analizom odnosno metodom najmanjih kvadrata. Rezultati istraživanja dobiveni ocjenom jednostavnog linearnog ekonometrijskog modela, pokazuju da ukoliko se strane direktne investicije povećaju za 1%, može se očekivati povećanje zaposlenosti u prosjeku od 0,0058%. Međutim, tokom cjelokupnog promatranog razdoblja, rezultati regresije jasno ukazuju da utjecaj inozemnih izravnih ulaganja na zaposlenost u Crnoj Gori nema statističku značajnost. Dobiveni rezultati nisu iznenađujući, ukoliko se ima na umu činjenica da promatrano razdoblje karakterizira skroman udio greenfield investicije u ukupnoj strukturi inozemnih izravnih ulaganja u crnogorskoj ekonomiji.

inozemna izravna ulaganja; greenfield investicije; zaposlenost; regresijska analiza

Puni tekst: engleski, pdf (257 KB)