Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2018. ::: Vol.69 No. 05

    Daniela Soldić Frleta
    Dora Smolčić Jurdana

PROMJENE U OBILJEŽJIMA TURISTIČKE POTROŠNJE RIJEČKIH I OPATIJSKIH TURISTA

https://doi.org/10.32910/ep.69.5.2

Izvorni znanstveni članak

Svrha je rada utvrditi postoje li promjene u visini, strukturi i determinantama turističke potrošnje ostvarene u destinaciji u 2016. godini u odnosu na 2014. godinu, odnosno utvrditi u kojim je segmentima turističke potrošnje došlo do promjene u dvogodišnjem razdoblju. Kvantitativna analiza temelji se na uzorku od 1.198 anketnih upitnika koje su popunili turisti koji su boravili na području Rijeke i riječkog prstena i Opatijske rivijere tijekom ljeta 2014. i 2016. godine. T-test za nezavisne uzorke upotrijebljen je da bi se utvrdile statistički značajne razlike između obilježja ispitanika koji su u destinacijama boravili 2014. i onih koji su tamo boravili 2016. godine. Dvije regresijske analize provedene su zasebno na ispitanicima iz 2014. godine i zasebno na ispitanicima iz 2016. godine radi utvrđivanja čimbenika koji utječu na visinu prosječne dnevne potrošnje. Rezultati su ukazali na to kako postoje značajne razlike i u visini i u strukturi turističke potrošnje ostvarene u 2016. godini u odnosu na onu koju su turisti ostvarili 2014. godine. Uz navedeno, rezultati su ukazali na to kako se razlikuju i čimbenici koji utječu na visinu potrošnje ostvarene u dvije obrađene godine.

turistička potrošnja; determinante potrošnje; struktura potrošnje: turizam

Puni tekst: hrvatski, pdf (268 KB)