Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2018. ::: Vol.69 No. 01

    Saša Stjepanović

POVEZANOST IZMEĐU POTROŠNJE ENERGIJE I EKONOMSKOG RASTA ZA 30 ZEMALJA EUROPE – PANEL

https://doi.org/10.32910/ep.69.1.3

Izvorni znanstveni članak

U ovom radu proučavamo povezanost između potrošnje energije i ekonomskog rasta za trideset promatranih zemalja u Europi. Iako postoji mnogo radova na ovu temu, razlika je između njih i ovoga rada u tome što se u ovom radu proučavaju zemlje koje do sada nisu zajedno proučavane. Varijabla koja se koristi za potrošnju energije je finalna potrošnja energije u koju ulaze potrošnje iz svih oblika energije. Koristi se panel analiza koja proučava povezanost na temelju metode fiksnog efekta. Podaci koji se koriste su prikupljeni iz Europske baze podataka Eurostat. Na temelju rezultata panel data regresije možemo zaključiti da postoji velika povezanost između promatranih varijabli. Ono što je potrebno u daljnjem istraživanju je proučiti povezanost varijabli i u dugom i kratkom roku. Isto tako potrebno bi bilo i proučiti da li postoji povezanost između promatranih varijabli za razvijene i nerazvijene zemlje odnosno da li među njima postoji razlika. Jednako zanimljivo bi bilo i proučiti način povezanosti kod zemalja koje imaju vlastite izvore energije i onih koje to nemaju.

potrošnja energije; regresija panel podataka; fiksni efekt; bdp.

Puni tekst: engleski, pdf (1 MB)