Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2017. ::: Vol.68 No. 05

    Đuro Benić

ISLAMSKA EKONOMSKA MISAO U SREDNJEM VIJEKU

Ostalo

U radu se istražuju i analiziraju doprinosi ekonomskoj misli čuvenih islamskih mislilaca u razdoblju od osmog do četrnaestog stoljeća. Iako u analiziranim djelima islamskih mislilaca nema sustavne ekonomske misli niti izgrađenog općeg sustava ekonomske analize, u njima postoje značajni doprinosi povijesti ekonomske misli. Posebice su istraženi i analizirani: doprinosi Abu Jusufa na području oporezivanja i javne potrošnje; Al-Farabijev koncept hijerarhijskog idealnog društva; doprinosi Ibn Sine Avicene na područjima koncepta podjele rada, udruživanja, ustroja države i javnih dobara; Al-Gazalijeva razmatranja funkcije blagostanja, razmjene i razvoja tržišta, proizvodne djelatnosti, novca i uloge države, te javnih financija; teorija Ibn Rušda Averroesa o standardima vrijednosti, funkcijama novca, uvjetima učinkovite razmjene i likvidnosti; doprinosi Ibn Taimije na područjima potražnje, ponude i djelovanja tržišnog mehanizma, te mogućnosti državne intervencije i reguliranja u gospodarstvu.

islamska ekonomska misao; srednji vijek; Abu Jusuf; Al- Farabi; Ibn Sina Avicena; Al-Gazali; Ibn Rušd Averroes; Ibn Taimija

Puni tekst: hrvatski, pdf (426 KB)