Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2017. ::: Vol.68 No. 05

    Ana Andabaka
    Ivo Družić
    Nora Mustać

POKRETAČI JAVNOGA DUGA U HRVATSKOJ

Izvorni znanstveni članak

Zbog promjena metodoloških okvira i reklasifikacija institucija opće države, podaci o javnome dugu u Hrvatskoj značajno su se razlikovali u posljednjem desetljeću. Cilj ovoga rada je, korištenjem statističkih podataka Europske komisije, Ministarstva financija i Hrvatske narodne banke, analizirati doprinos ključnih komponenti porasta javnoga duga u razdoblju od 2008. do 2014. godine. Analiza pokazuje da je manjak državnoga proračuna bio tek jedan od pokretača javnoga duga u promatranome razdoblju te da je doprinos ostalih komponenti izuzetno velik. Uvid u pokretače javnoga duga pruža temelj za oblikovanje odgovarajuće fiskalne politike i politike upravljanja javnim dugom koje mogu doprinijeti snižavanju troška zaduživanja države i održivosti javnih financija.

javni dug; pokretači duga; upravljanje javnim dugom

Puni tekst: hrvatski, pdf (364 KB)