Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2017. ::: Vol.68 No. 04

    Tomislav Kovačević
    Dražen Smiljanić

KAUZALNA ANALIZA IZMEĐU BDP-A, RASHODA ZA OBRANU I BROJA PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA: SLUČAJ REPUBLIKE HRVATSKE

Izvorni znanstveni članak

Oružane snage Republike Hrvatske prošle su kroz dramatične promjene od vremena svojeg stvaranja, tijekom Domovinskog rata, početkom 1990-ih te transformacije koja je uslijedila nakon njega. Političke i ekonomske okolnosti najznačajnije utječu na rashode za obranu (DEFEXP) i veličinu oružanih snaga. Cilj ovoga istraživanja je analizirati moguću kauzalnu vezu između DEFEXP- a i bruto domaćeg proizvoda (GDP), te kauzalnu vezu između DEFEXP-a i broja pripadnika Oružanih snaga (AFP). Glavni izvor podataka u istraživanju su Svjetska Banka (The World Bank) i Stockholmski međunarodni institut za mirovna istraživanja (SIPRI). Istraživanje je temeljeno na korištenju Grangerovog testa uzročnosti u skladu s procedurama koje su predložili Toda i Yammamoto (1995) te na korištenju funkcije impulsnog odziva, za razdoblje od 1995. do 2014. Rezultati su pokazali da na kratki rok i dugi rok ne postoji uzročnost između DEFEXP i GDP-a. Analiza je također pokazala da promjene DEFEXP-a uzrokuju promjenu AFP-a nakon tri godine.

izdatci za obranu; BDP; pripadnici oružanih snaga; Grangerova uzročnost; Republika Hrvatska

Puni tekst: engleski, pdf (270 KB)