Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2017. ::: Vol.68 No. 04

    Jan Zwolak

FINANCIJSKA SIGURNOST MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U POLJSKOJ

Prethodno priopćenje

Originalni doprinos ovog rada sastoji se u rezultatima istraživanja koji pokazuju da je 1% porasta profita u prodaji, uz neizmijenjene ostale izvore financiranja, povezan s 0,76% povećanja europskih fondova za potporu tržišta i kapitala. Kako bi se ispitala priroda regresijskog odnosa između operativnog fonda EU za potporu tržišta i kapitala i profitabilnosti poduzeća, u radu je korišten Cobb-Douglas-ov model. Kao mjere učinkovitosti, u modelu su korišteni empirijski izračuni granične i prosječne profitabilnosti. Istraživanje je provedeno na uzorku malih i srednjih poduzeća u Poljskoj za razdoblje 2014.-2020. Rezultati istraživanja su potvrdili hipotezu o pozitivnim učincima EU fonda za potporu razvoja tržišta i kapitala na financijsku sigurnost malih i srednjih poduzeća u Poljskoj. Uz financijsku sigurnost, potvrđen je i pozitivan doprinos rastu profita poduzeća.

rentabilnost; financijska sigurnost; europski fondovi; srednja i mala poduzeća; model

Puni tekst: engleski, pdf (220 KB)