Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2017. ::: Vol.68 No. 04

    Lidija Dedi
    Dijana Škorjanec

VOLATILNOST I PRINOSI DIONIČKIH INDEKSA NA ODABRANIM TRŽIŠTIMA SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPE

Izvorni znanstveni članak

Rad istražuje kretanje prinosa, postojanost volatilnosti i njeno prelijevanje u zemljama srednje i jugoistočne Europe, zemljama bivše Jugoslavije: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji u periodu od 2011. do 2017. MARMA i GARCH modeli su primijenjeni na dnevne prinose dioničkih indeksa. Rezultati analize pokazali su da postoji značajno zajedničko kretanje prinosa i prelijevanje volatilnosti između odabranih tržišta. Nalazi ukazuju da na slovenskom, makedonskom i tržištu Srbije volatilnost intenzivnije reagira na tržišna kretanja te da je na tržištima Bosne i Hercegovine i Crne Gore volatilnost najdulje prisutna. Sa stajališta prijenosa volatilnosti, rezultati ukazuju da postoji dovoljno elemenata za intenzivniju suradnju između odabranih tržišta.

kretanje prinosa; dionički indeksi; postojanost volatilnosti; prelijevanje volatilnosti; GARCH

Puni tekst: engleski, pdf (286 KB)