Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2017. ::: Vol.68 No. 03

    Marija Nakić
    Romana Šimunić Cvrtila
    Dajana Šošić

UTJECAJ MASOVNIH MEDIJA NA PREHRAMBENE NAVIKE U DJECE OD JEDANAEST DO ČETRNAEST GODINA – ANALIZA SLUČAJA

Stručni rad

U radu se razmatra utjecaj oglasa na djecu od jedanaest do četrnaest godina koji se šalju preko masovnih medija, a osobito televizije i interneta. U radu se ističe i vrlo važna uloga roditelja i obrazovnih ustanova te njihov pedagoški pristup pri sve prisutnijim medijskim pritiscima. Istraživanje je provedeno na uzorku od 166 učenika u zagrebačkoj osnovnoj školi, među učenicima od petog do osmog razreda, obaju spolova. Podaci su dobiveni s pomoću ankete otvorenog i zatvorenog tipa. Pitanja su analizirana prema načelima inferencijalne statistike i pokazalo se kako nema većih odstupanja među djecom, neovisno o dobi. Naime, djeca u velikoj mjeri svakodnevno prate medije (naročito televiziju i internet). Veliki broj učenika smatra da reklame i oglašavanje nemaju utjecaj na njih kod odabira prehrambenih navika, razlog je u tom što djeca nemaju dovoljno izražajan kritički stav prema medijskoj manipulaciji. Daljnja pitanja koja su im postavljena u anketnom upitniku dokazuju suprotno, da itekako odabiru proizvode koji su zastupljeni na televiziji što ukazuje na problem dječje percepcije o reklamama te njihovom rasuđivanju što je zdrava prehrana, a što ne. Zapažena je uspješnost djece u uvjeravanju roditelja pri kupnji namirnica, neovisno o mjesečnim prihodima kao i nedovoljna komunikacija između roditelja i djece. Pritom su uočene male varijacije između dobi djeteta, stupnja obrazovanja roditelja i zaposlenosti roditelja. Bitno je istaknuti i potrebu za medijskim opismenjavanjem kojim bi djecu trebali poučavati kako analizirati reklamne poruke te povećati razumijevanje javnosti o mogućim nesvjesnim utjecajima reklama na njih. Veliku ulogu u promicanju pravilne prehrane imaju javno-zdravstvene ustanove koje se trebaju uključiti u edukaciju osoba koje sudjeluju u izradi jelovnika pravilne prehrane i edukaciji djece na širem nivou. Stoga istraživanje o utjecaju oglašavanja na prehrambene navike djece treba poslužiti i kao vodič za kreiranje smjernica za akcijske planove i daljnje strategije resornim ministarstvima koja vode brigu o zdravom razvoju i napretku djece.

oglašavanje prehrambenih proizvoda; masovni mediji i njihovo korištenje; komunikacija roditelja i djece; prehrambene navike djece

Puni tekst: hrvatski, pdf (312 KB)