Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2017. ::: Vol.68 No. 03

    Tajana Barbić
    Iva Čondić Jurkić

UTJEČU LI FISKALNE VARIJABLE NA PRINOSE DIONIČKIH TRŽIŠTA U ZEMLJAMA EU?

Prethodno priopćenje

Rad istražuje vezu između makroekonomskih varijabli i prinosa na dioničkim tržištima u zemljama članicama Europske unije. Ispituje se veza između prinosa na tržišne indekse i odabranih fiskalnih i makroekonomskih varijabli koje uključuju javni dug, rashode konsolidirane središnje države, stopu inflacije, ukupna likvidna sredstva (M4), međunarodne devizne rezerve i izravne strane investicije. Koristi se panel analiza na podatcima za stare zemlje članice Europske unije i za tranzicijska tržišta zasebno, kako bi se ispitao utjecaj makroekonomskih varijabli na prinose na dioničkim tržištima ovisno o razini razvijenosti tržišta. Empirijski dokazi su ukazali na postojanje veze između inflacije i kamatne stope na novčanom tržištu s jedne strane i prinosa na indekse na razvijenim dioničkim tržištima EU s druge strane. Zasebna analiza tranzicijskih tržišta pokazuje da su ista osjetljivija na promjenu fi skalnih varijabli od razvijenih dioničkih tržišta u EU. Točnije, rezultati su pokazali da samo javni dug ima statistički značajan utjecaj na dioničke indekse na tranzicijskim tržištima Europske unije.

dionička tržišta kapitala; fiskalne varijable; makroekonomske varijable; tranzicijska tržišta; EU

Puni tekst: engleski, pdf (236 KB)