Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2000. ::: Vol.51 No.11-12

    Jamres E. Payne

POTRAŽNJA ZA NOVCEM U HRVATSKOJ U POSTSTABILIZACIJSKOM RAZDOBLJU: ULOGA TEČAJA I VALUTNE SUPSTITUCIJE

Izvorni znanstveni članak

U ovom se radu ocjenjuju uloga tečaja i valutne supstitucije u funkciji potražnje za novcem u poststabilizacijskom razdoblju (od prvoga tromjesečja 1994. do četvrtoga tromjesečja 1999.) za hrvatsko gospodarstvo. Tri različita monetarna agregata, kamatne stope i inflacija pokazali su se statistički nesignifikantnima; ipak, rezultati sugeriraju da je tečaj signifikantan i da ima negativan utjecaj na potražnju za novcem. Ako domaća valuta deprecira, pojedinci će biti skloni supstituirati domaću valutu stranom. Testovi strukturne stabilnosti pokazuju da su ocijenjene funkcije potražnje za novcem stabilne.

-

Puni tekst (Engleski) Str. 1352 - 1368 (pdf, 283.65 KB)