Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2016. ::: Vol.67 No. 05

    Patricija Pavlišić

INOVACIJE I GOSPODARSKI RAST: KOLIKO JE JAKA POVEZANOST? PRIMJER NJEMAČKOG GOSPODARSTVA

Prethodno priopćenje

Neizvjesno globalno okruženje sve jače i složenije konkurencije suočava gospodarstva svijeta s novim izazovima i naglašava važnost inovacija bez kojih nije moguće postizanje konkurentnosti. Povijesni razvoj pokazuje da uslijed pojave novih otkrića i primjene inovacija dolazi do značajnog gospodarskog rasta, posebno u drugoj polovini 20. stoljeća, što dovodi do potrebe za istraživanjem međuovisnosti između inovacija i gospodarskog rasta. Osnovna radna hipoteza istraživanja ovoga rada je da postoji dugoročna povezanost između inovacija i gospodarskog rasta te je cilj istraživanja odrediti koliko je jaka njihova povezanost. Istraživanje se provodi na primjeru Njemačke, s obzirom na to da je riječ o zemlji koja se nalazi pri vrhu ljestvice po visini ulaganja u istraživanje i razvoj i koja je danas jedna od najrazvijenijih i najkonkurentnijih zemalja svijeta. Međuovisnost odabranih varijabli analizira se putem ekonometrijskih modela regresije i VECM modela. Iz provedenog istraživanja može se zaključiti da na primjeru njemačkog gospodarstva postoji pozitivna korelacija između promatranih varijabli te da inovacije statistički značajno utječu na gospodarski rast.

inovacije; gospodarski rast; Njemačka

Puni tekst: hrvatski, pdf (353 KB)