Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2016. ::: Vol.67 No. 05

    Predrag Bejaković
    Željko Mrnjavac

ULOGA I EFIKASNOSTI POREZNOG SUSTAVA I SUSTAVA SOCIJALNIH TRANSFERA NA SMANJENJU DOHODOVNE NEJEDNAKOSTI: PRIMJER REPUBLIKA HRVATSKA

Pregledni rad

Cilj i svrha ovog rada je pružiti uvid u ulogu i efikasnosti poreznog sustava i sustava socijalnih transfera na smanjenju dohodovne nejednakosti u Hrvatskoj. U članku se objašnjavaju porezni sustav, mirovinsko osiguranje i sustav socijalne skrbi u Hrvatskoj i uspoređuje ih se sa sličnim u drugim zemljama članicama EU-a. Glavni je nalaz da je u cjelini sustav socijalnih transfera u Republici Hrvatskoj dovoljno učinkovit, ali još uvijek postoji potreba za poboljšanjem njegovog djelovanja. Polazne ideje ovog istraživanja su višestruke. Prvo, na temelju ranijih istraživanja i dostupnih podataka, mogu se usporediti učinci porezne i socijalne politike u Hrvatskoj. Drugo, podjelom javnih politika na oporezivanje i transferna plaćanja, istraživanje pridonosi boljem razumijevanju utjecaja svakog pojedinog oblika politike. Treće, razmatranja o optimalnoj politici služe kako bi se ispitali utjecaji javnog djelovanja, što je važan korak u unapređenju javnih politika.

dohodovna nejednakost; mirovinski sustav; sustav socijalne skrbi; socijalni transferi; Hrvatska

Puni tekst: engleski, pdf (294 KB)