Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2016. ::: Vol.67 No. 02

    Goran Buturac

PRIKAZ ZNANSTVENO-STRUČNE KONFERENCIJE „POLJOPRIVREDA, DEMOGRAFIJA I NOVE TEHNOLOGIJE"

Sažetak sa skupa

-

-

Puni tekst: hrvatski, pdf (112 KB)