Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2016. ::: Vol.67 No. 02

    Ivana Pomper
    Ivan Malbašić

UTJECAJ TRANSFORMACIJSKOG VODSTVA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIKA POSLOM I NJIHOVU ODANOST ORGANIZACIJI

Pregledni rad

Primjena transformacijskog vodstva više nije trend, već uobičajen pristup vodstvu u suvremenom menadžmentu najrazvijenijih svjetskih ekonomija. S druge strane, poslovna praksa pokazuje kako u hrvatskim poduzećima postoji znatan prostor za promociju ovog naprednog pristupa vodstvu. Rad stoga istražuje utjecaj transformacijskog vodstva na zadovoljstvo zaposlenika poslom i njihovu odanost organizaciji te predstavlja rezultate istraživanja provedenog u sedam hrvatskih poduzeća, i to na uzorku od 173 ispitanika. Rezultati provedenog istraživanja ukazuju kako veća zastupljenost značajki transformacijskog vodstva rezultira višom ukupnom razinom zadovoljstva zaposlenika kao i višom razinom njihove odanosti organizaciji. Dodatno je utvrđena i povezanost između stila vodstva te svih pet pojedinih komponenti zadovoljstva poslom (zadovoljstvo suradnicima, zadovoljstvo rukovoditeljima, zadovoljstvo samim poslom, zadovoljstvo plaćom te zadovoljstvo mogućnostima za napredovanje), kao i između stila vodstva i sve tri komponente organizacijske odanosti (afektivne, instrumentalne i normativne), što osim znanstvenog značaja ima i snažne implikacije za suvremenu menadžersku praksu.

stilovi vodstva; transformacijsko vodstvo; zadovoljstvo poslom; odanost organizaciji

Puni tekst: hrvatski, pdf (303 KB)