Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2016. ::: Vol.67 No. 02

    Despina Tumanoska
    Nikica Mojsoska-Blazevski
    Marjan Petreski

KOLIKO SU MALE, OTVORENE EKONOMIJE OTVORENE STRANOM KAPITALU? UVID U FELDSTEN - HORIOKA ZAGONETKU U MAKEDONIJI

Pregledni rad

Cilj ovog rada je istražiti povezanost između domaće štednje i ulaganja u Makedoniji, kako bismo pronašli dokaze o tome u kojoj je mjeri država otvorena kapitalu. Teorijski okvir i polazište analize je Feldstein-Horioka zagonetka. Koristili smo godišnje podatke za razdoblje 1991.-2014. i Johansenovu tehniku kointegracije. Nalazimo vrijednost koeficijenta otvorenosti 0,685, što ne opovrgava postojanje zagonetke i ukazuje na ograničenu mobilnost kapitala, ali ne i potpunu zatvorenost u Makedoniji. Štoviše, veličina koeficijenta ukazuje na to da Makedonija nema dovoljno domaće štednje za financiranje investicija, što znači da je ovisna o stranom kapitalu. Ovi rezultati daju određenu podršku vladinoj politici s jakim naglaskom na privlačenje izravnih stranih ulaganja.

Feldstein-Horioka zagonetka; domaća štednja; ulaganje; mobilnost kapitala; Makedonija

Puni tekst: engleski, pdf (419 KB)