Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2015. ::: Vol.66 No. 06

    Dijana Pletikosa

PRIJEDLOG MODELA MJERENJA KONKURENTNOSTI TURIZMA I HOTELIJERSTVA HRVATSKE

Pregledni rad

Osnovni cilj ovog rada je ispitati konkurentsku poziciju hrvatskog turizma u odnosu na odabrane zemlje, a to su Španjolska, Francuska, Grčka, Italija, Turska i Portugal. Uz turizam, predmet istraživanja je i hotelijerstvo, jer ta djelatnost značajno doprinosi ocjeni ukupne konkurentnosti turističke destinacije. Posebno su istraženi najvažniji pokazatelji specifični za hotelijerstvo: prosječna dnevna cijena sobe (ADR), prihod po raspoloživoj sobi (RevPAR) i zauzetost kapaciteta. Rezultati komparativne analize potvrdili su da je Hrvatska u sve tri kategorije ispod prosjeka promatrane skupine, odnosno da se nalazi na posljednjem mjestu koje dijeli s Portugalom. U radu je predložen i novi način mjerenja razine konkurentnosti turizma određivanjem sveobuhvatnog indeksa sastavljenog na osnovi sedamnaest pokazatelja stupnja razvoja određene turističke destinacije. Prema tom modelu Hrvatska je svrstana na peto mjesto, ispred Turske i Portugala, ali iza većine ostalih zemalja s kojima se natječe u privlačenju turističke potražnje. Dobiveni rezultati ukazuju na potrebu ulaganja u povećanje konkurentnosti turizma, kako na makro tako i na mikro razini.

turizam; hotelijerstvo; pokazatelji uspješnosti poslovanja; konkurentnost; Hrvatska

Puni tekst: pdf (388 KB), Hrvatski, Str. 579 - 608