Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2015. ::: Vol.66 No. 06

    Davor Bernardić
    Boris Vujčić

PRIMJENA METODE MEĐUVREMENSKOG PRORAČUNSKOG OGRANIČENJA NA OCJENU ODRŽIVOSTI DUGA GRADA ZAGREBA

Prethodno priopćenje

Cilj ovog rada je ocijeniti održivost javnog duga Grada Zagreba u srednjem roku te utvrditi proračunske mogućnosti za financiranje dugoročnih razvojnih projekata. Rezultati analize održivosti primjenom metode međuvremenskog proračunskog ograničenja sugeriraju da postoji izgledna vjerojatnost da će se iznos duga u budućim razdobljima povećavati. Izvjesnost rasta duga Grada Zagreba u budućnosti sugerira neophodnost promjena u planiranju proračunskih stavki i strukturi proračuna pri čemu temeljni cilj upravljanja dugom i proračunom Grada Zagreba treba biti ostvarivanje uravnoteženog ili pozitivnog primarnog proračunskog salda koji se pokazao ključnom odrednicom stabilizacije javnog duga, koja je direktno u domeni nositelja ekonomske politike.

lokalni proračun; analiza održivosti duga; Grad Zagreb

Puni tekst: pdf (316 KB), Hrvatski, Str. 558 - 578