Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2015. ::: Vol.66 No. 04

    Miloš Poliak
    Štefánia Semanová
    Adela Poliaková

ALOKACIJA RIZIKA U UGOVORIMA O USLUGAMA U JAVNOM PROMETU

Prethodno priopćenje

U ovom se radu analiziraju rizici sadržani u ugovorima o uslugama u javnom prometu, i njihov utjecaj na financiranje prometnih usluga od strane javne uprave . Rad provjerava hipotezu je li ugovor sa neto troškovima najpovoljniji ugovor sa stanovišta javne uprave. Kod takvog tipa ugovora javne vlasti ne preuzimaju rizik u odnosu na pružanje prometnih usluga. Rad također analizira rizike do kojih dolazi za vrijeme korištenja prometne usluge. Rizici se dijele u rashodne i dobitne rizike. Rad predlaže postupak za kvantifikaciju tih rizika i predlaže izračun modela za Republiku Slovačku.

promet; financiranje; rizik; faktori; regija; javne službe

Puni tekst: pdf (366 KB), Engleski, Str. 384 - 403