Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2015. ::: Vol.66 No. 04

    Paško Anić Antić
    Dino Konsuo

VAŽNOST KONVERGENCIJE US GAAP-A I MSFI-A ZA KOTIRAJUĆE KOMPANIJE

Pregledni rad

Elementi financijskih izvještaja trebali bi iskazivati ekonomski, odnosno, stvarni tijek poslovnih događaja nekog poduzeća, što u konačnici treba rezultirati njihovim fer i objektivnim prezentiranjem. Na taj način financijski izvještaji ostvaruju svoj osnovni cilj - pružanje informacija različitim korisnicima o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i promjenama financijskog položaja poduzeća. „Donositelje poslovnih odluka na financijskim tržištima diljem svijeta zanimaju informacije iz financijskih izvještaja koje fer i realno prikazuju uspješnost poslovanja, te financijsku snagu i položaj kotirajućeg poduzeća. Činjenica je da samo takve informacije pridonose osnovnoj namjeri financijskih izvještaja u procesu donošenja odluka.“ (Ramljak, Anić-Antić 2009.) Međutim, primjena različitih računovodstvenih standarda u svijetu uvelike umanjuje navedene koristi koje pružaju informacije sadržane u financijskim izvještajima. Iako se u početku, pedesetih godina 20. stoljeća, ovaj problem nastojao riješiti harmonizacijom računovodstvenih standarda, krajem osamdesetih godina ta je ideja zamijenjena idejom konvergencije, odnosno stvaranjem jedinstvenog skupa visokokvalitetnih i globalnih računovodstvenih standarda.

konvergencija; MSFI; US GAAP; računovodstveni standardi; harmonizacija; financijsko izvještavanje; tržište kapitala

Puni tekst: pdf (363 KB), Hrvatski, Str. 358 - 383