Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2015. ::: Vol.66 No. 04

    Željko Bogdan
    Boris Cota
    Lucija Rogić

MODELIRANJE FUNKCIJE ROBNOG IZVOZA REPUBLIKE HRVATSKE U UVJETIMA RECESIJE

Prethodno priopćenj

Hrvatska kao mala i otvorena ekonomija ne može svoj gospodarski oporavak temeljiti na domaćoj potražnji već na inozemnoj potražnji, odnosno izvozu. Imajući na umu da je dominantna uloga domaće potražnje u ekonomskoj aktivnosti pridonijela pogoršanju cjenovne konkurentnosti hrvatskog robnog izvoza u pretkriznom razdoblju, nameće se pitanje je li smanjenje domaće potražnje u razdoblju recesije pridonijelo porastu robnog izvoza. S obzirom da se realna deprecijacija događa istovremeno s padom domaće potražnje, glavna istraživačka hipoteza u ovom radu je da smanjenje domaće potražnje i realna deprecijacija u uvjetima recesije utječu na robni izvoz Republike Hrvatske (ovisno o tehnološkoj razini domaće industrije). Dobiveni rezultati su pokazali da su realna deprecijacija i pad domaće potražnje pridonijeli porastu robnog izvoza niskotehnološke razine. Premda postoje naznake da je pad domaće potražnje pridonio i porastu robnog izvoza srednjetehnološke razine, one se ne mogu s dovoljnom sigurnošću i dokazati. U slučaju robnog izvoza visokotehnološke industrije to se nije potvrdilo. Na temelju navedenog se može zaključiti da smanjenje domaće potražnje i realna deprecijacija u uvjetima recesije utječu na robni izvoz Republike Hrvatske ovisno o tehnološkoj razini domaće industrije.

robni izvoz; domaća potražnja; regresijska analiza

Puni tekst: pdf (462 KB), Hrvatski, Str. 321 - 357