Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2015. ::: Vol.66 No. 01

    Ljubo Jurčić

KAPITALIZAM BEZ KAPITALA 22. TRADICIONALNO OPATIJSKO SAVJETOVANJE HRVATSKIH EKONOMISTA (Opatija, 12. - 14. studenoga 2014.)

Izlaganje sa skupa

-

-

Puni tekst: pdf (600 KB), Hrvatski, Str. 50 - 80