Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2014. ::: Vol.65 No. 05

    Ivana Rašić Bakarić

OSNOVNE ZNAČAJKE POREZA NA NEKRETNINE: NJEGOVA PRIMJENA U HRVATSKOJ I OSTALIM ZEMLJAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

Pregledni članak

Cilj rada je razmotriti osnovna obilježja poreza na vlasništvo nad nekretninama, analizirati važnost ovog poreznog oblika u poreznim sustavima zemalja članica Europske unije (EU) te dati usporedni prikaz njegove primjene po zemljama članicama EU (EU-28). Također, u radu se razmatraju i efekti uvođenja i primjene ovog poreznog oblika u Hrvatskoj. Provedena analiza ukazuje na značajne razlike u prihodnom potencijalu ovog poreznog oblika između novih zemalja članica (EU-10) i zemalja koje su postale članicama prije 2004. godine (EU-17). Prihodi od periodičkog poreza na nekretnine čine u prosjeku 0,5 posto BDP-a (1,7 posto ukupnih poreznih prihoda) EU- 10, dok na razini EU-17 oni čine 1,0 posto BDP-a (2,5 posto ukupnih poreznih prihoda). Na temelju usporednog pregleda predmeta oporezivanja, načina utvrđivanja porezne osnovice, poreznih stopa te poreznih olakšica i izuzeća po zemljama članicama Europske Unije (uključujući i Hrvatsku), vidljivo je kako je u većini zemalja članica EU porez na nekretnine izvor proračuna lokalnih vlasti koje ujedno određuju i visinu poreza. U radu se zaključuje kako bi prilikom provođenja poreznih reformi koje uključuju i reforme poreza na nekretnine, valjalo voditi računa o specifi čnosti poreznog sustava pojedine zemlje.

porez na imovinu; periodički porez na nekretnine; porezna reforma

Puni tekst: pdf (643 KB), Hrvatski, Str. 385 - 415