Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Svibanj 2014. ::: Vol.65 No. 02

    Carlo Vercellone

PREMA DRUŠTVENOM BLAGOSTANJU ZAJEDNIČKOG?

POSEBNI PRILOZI

Svrha je ovog izlaganja pokazati zašto su institucije društvenog blagostanja (Welfare) danas glavni ulog u igri kapitalističkog upravljanja takozvanom krizom državnog duga i sukoba koji bi mogli odrediti model alternativnog razvitka nasuprot sadašnje neoliberalne politike štedljivosti i privatizcije. U toj perspektivi moje će izlaganje biti podijeljeno u dva dijela. U prvom dijelu namjera mi je osvijetliti neke elemente, koji su često prikriveni, a koji istovremeno pridonose objašnjenju naravi sadašnje krize, kao i stratešku ulogu koju imaju politike eksproprijacije institucija Welfarea. U drugom dijelu nastojat ću pokazati način na koji, unutar institucija Welfarea, kriza iznosi na vidjelo alternativu između dva suprotna modela društva i regulacije ekonomije zasnovane na pokretačkoj ulozi znanja i njegova širenja.

institucije Welfarea; državni dug; dužnička kriza; socijalizirane nadnice; ekonomija zasnovana na znanju; politike štedljivosti

Puni tekst: pdf (322 KB), Hrvatski, Str. 194 - 204