Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Svibanj 2014. ::: Vol.65 No. 02

    Yury Knyazev

SUVREMENA SOCIJALNO-REGULIRANA TRŽIŠNA PRIVREDA

POSEBNI PRILOZI

Autor izlaže svoj pogled na polazne premise za teorijska istraživanja suvremene privrede sa pozicija priznanja dvojne prirode čovjekove osobnosti, u kojoj koegzistiraju dva načela – individualizam i kolektivizam. Nakon kratkog pregleda stavova niza ekonomista koji uočavaju tendenciju jačanja socijalnih aspekata privrede, daje se sa ovih pozicija karakteristika četiriju ontoloških premisa ekonomske teorije – privrednih subjekata, ekonomskih objekata, odnosa između subjekata i institucionalnih uvjeta tih djelatnosti. Osobita pažnja poklanja se ulozi države kao najvažnijoj društvenoj instituciji čije funkcioniranje bitno utječe na karakter tržišne privrede. U završnom dijelu članka opisuju se značajke socijalno regulirane tržišne privrede u najrazvijenijim i civiliziranim zemljama.

ekonomska teorija; ontološke premise; individualizam i kolektivizam; dvojna priroda subjekata; ekonomski objekti (dobra); društvene institucije; uloga države; socijalno regulirana tržišna privreda.

Puni tekst: pdf (334 KB), Engleski, Str. 179 - 193