Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Svibanj 2014. ::: Vol.65 No. 02

    Ivana Mamić Sačer
    Boris Tušek
    Sandra Žager

PRIMJENA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U RAČUNOVODSTVENIM SERVISIMA – STUDIJA SLUČAJA REPUBLIKE HRVATSKE

Izvorni znanstveni članak

Uvođenje e-poslovanja donosi brojne koristi osobama uključenim u takvo poslovanje. Mnoga su područja moguće primjene e-poslovanja kao što su prodaja, distribucija, bankarstvo. Jedno od važnih područja primjene e-poslovanja se odnosi na računovodstvenu funkciju. Veliki broj malih i srednje velikih poduzeća, koji čine značajan dio gospodarstva svake zemlje, koristi usluge računovodstvenih servisa koji postaju značajni izvor računovodstvenih informacija. U radu su prezentirani rezultati empirijskog istraživanja primjene e-poslovanja u u hrvatskim računovodstvenim servisima koji upućuju na njihovu nedovoljnu primjenu.

e-poslovanje; računovodstveni servisi; multifunkcionalne smart kartice; Republika Hrvatska

Puni tekst: pdf (915 KB), Hrvatski, Str. 139 - 154