Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Svibanj 2014. ::: Vol.65 No. 02

    Ivana Rašić Bakarić
    Hrvoje Šimović
    Maruška Vizek

EKONOMSKA USPJEŠNOST GRADOVA U HRVATSKOJ - STATISTIČKA ANALIZA

Izvorni znanstveni članak

Ovaj se članak bavi statističkom analizom temeljnih ekonomskih pokazatelja u gradovima u Hrvatskoj. Analiza je izvršena na uzorku od 91 hrvatskog grada, pri čemu je podjednak naglasak stavljen na ocjenu uspješnosti poslovanja gradskih samouprava, kao i na ocjenu uspješnosti poduzetnika koji posluju u tim gradovima. Posebno se proučavaju razlike u ekonomskoj uspješnosti nastale zbog veličine gradova, pripadanja pojedinim županijama i većim geografskim regijama. Povrh toga, predmet analize je i priroda odnosa političkih stranaka koje vladaju gradovima i utjecaj tih odnosa na ishod ekonomskih procesa u gradovima. U analizi se koriste Levenov test homogenosti varijance, ANOVA i Sheffeov post-hoc test. Rezultati analize pokazuju da postoje statistički značajne razlike u ekonomskoj uspješnosti gradova, pri čemu se posebno ističu razlike u prosječnom udjelu poreznih prihoda u ukupnim prihodima i primicima koje su perzistentne na različita atributivna obilježja gradova. Također su izražene razlike u ekonomskoj uspješnosti između malih i velikih gradova u zemlji, te između gradova smještenih u Sjeverozapadnoj i Kontinentalnoj Hrvatskoj u odnosu na gradove smještene u ostatku zemlje.

jedinice lokalne samouprave; gradovi; analiza varijance; uspješnost poduzetnika

Puni tekst: pdf (506 KB), Hrvatski, Str. 115 - 138