Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Ožujak 2014. ::: Vol.65 No. 01

    Branko Krnić
    Dubravko Radošević

MAKROEKONOMSKE NERAVNOTEŽE U HRVATSKOJ EKONOMIJI: DUALITET IZMEĐU FINANCIJSKOG I REALNOG SEKTORA

Izvorni znanstveni članak

Globalna je financijska i gospodarska kriza potaknula brojna teorijska i empirijska istraživanja o (ne)usklađenosti (dualitetu) izmedju financijskih i realnih sektora nacionalnih ekonomija. Istraživanja pokazuju da su takve neusklađenosti jedan od ključnih izvora rizika za financijsku (ne)stabilnost. Takav model ekonomskog rasta naziva se „financijskim kapitalizmom“ ili „modelom rasta utemeljenom na deregulaciji financijskog sektora“. U ovom se radu polazi od pretpostavke da takve strukturalne neusklađenosti postoje i u hrvatskoj nacionalnoj ekonomiji, te da su one posljedica financijalizacije. Istraživanjem temeljnih makroekonomskih indikatora utvrđuje se dualitet izmedju financijskog i realnog sektora hrvatske ekonomije i njegov utjecaj na makroekonomsku stabilnost Hrvatske. U ovom se radu sugerira nužnost osmišljavanja novog ekonomskog modela Hrvatske.

financijska ekonomija; realna ekonomija; financijski kapitalizam; financijalizacija; inherentna nestabilnost financijskog sustava; makroekonomske neravnoteže; Evropski semestar; procedura EU za otklanjanje makroekonomskih neravnoteža

Puni tekst: pdf (685 KB), Hrvatski, Str. 3 - 34