Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2000. ::: Vol.51 No.11-12

    Stjepan Zdunić

REGIONALNI ASPEKT STRATEGIJE OPORAVKA I DALJEG RAZVITKA HRVATSKOGA GOSPODARSTVA

Izvorni znanstveni članak

Autorova je završna teza, nakon provedenih istraživanja, da globalna strategija hrvatskoga gospodarskog razvitka mora sadržati međuregionalnu dimenziju, i to tako da osigura skup politika na makroekonomskoj razini koji djeluje integrirajuće u hrvatskom ekonomskom prostoru i da osigura funkcioniranje monetarnog sustava, bankarskog i financijskog sistema, tržišta novca ikapitala tako da djeluju integrirajuće na hrvatskom jedinstvenom ekonomskom prostoru. Liberalizacija kapitalnog računa platne bilance zemlje mora tek fazno slijediti liberalizaciju financijskog sustava i proces dosizanja pune zaposlenostii konkurentnosti privrede.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 1155 - 1175 (pdf, 95.91 KB)