Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2000. ::: Vol.51 No.11-12

    Jasminka Šohinger
    Davor Galinec
    Glenn W. Harrison

PRISTUPANJE HRVATSKE SVJETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI: RAVNOTEŽNA ANALIZA

Izvorni znanstveni članak

U ovome radu analiziramo učinke liberalizacije hrvatske vanjskotrgovinske politike na njezino gospodarstvo, koristeći se kvantitativnim, multiregionalnim modelom opće ravnoteže. Preduvjet za zaključenje potpunog trgovinskog sporazuma s Europskom unijom jest priključenje Hrvatske Svjetskoj trgovinskoj organizaciji koja traži postupne i potpune reforme hrvatske vanjskotrgovinske politike. Polazeći od sadašnjeg stanja, koristimo se simulacijskim modelom da bismo odredili smjer i intenzitet promjena blagostanja izazvanoga postupnim i potpunim reformama. Prema našim bi nalazima Hrvatska u počecima svoje liberalizacije mogla očekivati neznatno smanjenje blagostanja, ali puna liberalizacija dovodi do njegova porasta. Zbog toga je važno uočiti da se početne reforme promatraju samo kao prvi korak koji će s vremenom dovesti do pozitivnih učinaka. Između ostaloga, namjera je našeg pristupa i ponuditi simulacijski model koji se može koristiti za ponovnu analizu spomenutih problema u novim uvjetima i za analizu toga kako kvalitetniji podaci postaju dostupnijima.

-

Puni tekst (Engleski) Str. 1133 - 1154 (pdf, 105.68 KB)