Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2013. ::: Vol.64 No. 03

    Erik Ružić
    Dragan Benazić
    Sanja Dolenec

PRIMJENA KONCEPTA INTERNOG MARKETINGA U HRVATSKOM FINANCIJSKOM SEKTORU

Pregledni rad

Iako se koncept internoga marketinga pojavio 1970-ih godina u uslužnom marketingu, u poslovnom okruženju dugo nije bio široko prihvaćen. Jedan od razloga leži u činjenici da koncept internog marketinga kao i njegove komponente nisu bili precizno definirani. Svrha ovog rada je istražiti prihvaćenost koncepta internog marketinga u hrvatskom financijskom sektoru i odrediti njegove komponente. Provedeno istraživanje ističe da je prihvaćenost internog marketinga u hrvatskom financijskom sektoru osrednja. To potvrđuje nedovoljnu primjenu internog marketinga u praksi. Rezultati provedenog istraživanja ukazuju da se interni marketing percipira putem tri dimenzije odnosno razvoj i komunikacija sa zaposlenicima, nagrađivanje i trening te organizacijska vizija. Ovi rezultati ističu elemente koje menadžeri moraju posebice uvažavati prilikom oblikovanja internih marketing programa, ukoliko žele uspješno ostvariti nterno-marketinške ciljeve. Nadalje, ovo istraživanje pridonosi znanosti ističući i definirajući komponente internog marketinga koje se manjim dijelom razlikuju od komponenti navedenih u prijašnjim istraživanjima.

interni marketing; komponente internog marketinga; zaposlenici; financijski sektor

Puni tekst: pdf (211 KB), Engleski, Str. 241 - 255