Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2012. ::: Vol.63 No. 12

    Marino Turčić

KVALIFIKACIJSKA (NE)USKLAĐENOST PONUDE I POTRAŽNJE VISOKOOBRAZOVANIH OSOBA NA TRŽIŠTU RADA GRADA ZAGREBA

Prethodno priopćenje

Sustav izvještavanja po segmentima poslovanja koji uvažava kriterije raščlanjivanja za potrebe internog izvještavanja po segmentima poslovanja, ujedno čini informacijsku osnovicu potrebnog agregiranja homogenih ekonomskih pozicija za potrebe eksternog izvještavanja. Uz zadovoljenje načela internog i eksternog izvještavanja, istodobno se ostvaruju ciljevi harmoniziranog financijskog izvještavanja po segmentima poslovanja. Međunarodni standard financijskog izvještavanja nalaže da informacije objavljene u temeljnim financijskim izvještajima moraju biti potpuno usklađene sa podacima iskazanim po segmentima, određuje parametre poslovnog segmentiranja, te inaugurira novi koncept harmoniziranih eksternih i internih financijskih izvještaja o poslovnim segmentima, koji pruža eksternim korisnicima pregled poslovnih procesa temeljen na računovodstvu odgovornosti i razotkriva pojedinačni doprinos svakog izvještajnog poslovnog segmenta ukupnom rezultatu poslovnog sustava kao cjeline, uz punu afirmaciju menadžerskog pristupa. Od eksternih se financijskih izvještaja očekuje da pruže cjelovitu financijsku sliku poslovnih aktivnosti nekog poslovnog subjekta, sa dobro strukturiranom vertikalnom i horizontalnom vezom između pojedinih pozicija financijskih izvještaja, koja olakšava mogućnost procjene vrijednosti, dinamike i stupnja neizvjesnosti budućeg novčanog toka, te likvidnosti i financijske fleksibilnosti promatranog subjekta u cjelini, kao i njegovih segmenata poslovanja. Predložen je općeprihvatljivi model ocjene harmoniziranosti eksternog i internog financijskog izvještavanja po segmentima, koji je na koncu testiran na odabranom uzorku poslovnih sustava.

poslovni segment; izvještajni segment; prezentacija financijskog izvještaja; glavni donositelj poslovnih odluka; menadžerski pristup

Puni tekst: pdf (347 KB), Hrvatski, Str. 713 - 733